Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2019 13:47, số lượt xem: 67

Hai lăm năm trước ngã ba này
Đường đời biết rẽ lối nào đây?
Hư danh vẫy gọi ta theo suốt
Bỏ lại chân tình mặc gió bay...

Ngẫm lại ta nay lạc đường rồi
Quay đầu lối cũ trở về thôi
Ngã ba năm cũ còn ai đợi?
Một đoạn chung tình bớt lẻ loi...

Sa Đéc. 2018