Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2019 07:32, số lượt xem: 55

Đây lối cũ
Đào Nguyên
ngày tao ngộ
Người Tiên đâu?
để vách đá
bơ vơ...
Ta trở lại
rồi đây
ai có nhớ?
Người Tiên ơi!
nàng đứng lặng
nơi đâu...

Huyền Không Động
tìm nhau
tay chới với
Bóng trăng xưa
chìm khuất
cửa Thần Phù
Đây suối ngọc
mẫu đơn
đơm từng đoá
Áo xanh trời
ai đợi khách
ngao du...

Ta trở lại
muộn màng
buồn tiên cảnh
Trời bơ vơ
mây nước
cũng bơ vơ...
Duyên đã dứt
người xưa
không hội ngộ
Đào Nguyên buồn
từ độ
vắng người Tiên...

Sa Đéc. Đồng Tháp
28-06-2019