Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2019 22:40, số lượt xem: 67

Anh vừa đến đúng lúc phà rời bến
Chậm một giây trễ cả chuyến sang sông!
Bọt nước trắng nhấp nhô bao nuối tiếc
Còi hụ dài sóng biếc cuộn dòng trong...

Phà đã trễ, còn chuyến sau anh đợi,
Lỡ cuộc tình còn gì nữa chờ trông?
Sao em chẳng sớm chuyến nào rời bến?
Lại đợi vừa anh đến mới sang sông...

Anh đứng lại bên đường đời lỡ dở
Phà đã xa nước lặng sóng lòng sông!
Ở đâu đó ai chia tay chiều vắng?
Xua mây về buồn trắng cả mênh mông...

Sa Đéc. Đồng Tháp
04-04-2019