15.00
Đăng ngày 18/01/2019 09:20, số lượt xem: 95

“Anh yêu trăng nhất đêm nay
Vì trăng non giống chiếc cài tóc em!”


Lung linh góc biển sao trời
Ngây thơ một chiếc rạng ngời trăng non!
Ai yêu trăng sáng trăng tròn?
Yêu trăng mười sáu vẹn toàn đẹp xinh?
Bao la đêm nói lặng thinh
Có ai nghe được tâm tình trăng thơ?
Đêm rằm trăng mọc ai chờ?
Trăng lên từ cõi mịt mờ khơi xa...
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng ngà
Trăng mờ, trăng tỏ, trăng già, trăng non...

Anh yêu trăng lúc chưa tròn
Yêu trăng từ độ trăng còn thơ ngây...
Nhưng anh yêu nhất đêm nay
Vì trăng non giống chiếc cài tóc em!

Sa Đéc - Đồng Tháp