15.00
Đăng ngày 19/05/2019 07:39, số lượt xem: 101

Đèn vàng anh ngỡ trăng mơ
Đêm tàn trăng lặn, anh chờ nữa thôi?
Đêm dài anh đã thức rồi
Biệt ly anh nhớ từ hồi trăng lên...

Sa Đéc. Đồng Tháp
19-05-2019