Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2019 09:06, số lượt xem: 50

Nhớ ngày ta mới quen nhau
Em ra đề tuyển anh vào lớp yêu
“Bạc vàng em chẳng mơ nhiều
Quyền cao chức trọng em đều bỏ qua...”

Đơn sơ anh mở đề ra
“Em và thơ thẩn anh Hà chọn đi!”
(Thời gian em chẳng có ghi)
“Hai bên ô trống, chọn gì? một thôi!”

Chọn hai thì rớt thi rồi
Chọn thơ rớt chắc còn đòi yêu đương...
Chọn em thì được em thương
(Nhưng mà nói dối anh thường không quen)

Anh về nghĩ suốt bao đêm
Vẹn toàn đáp án anh tìm chưa ra!
Ngày em áo cưới xe hoa
Đời anh ô trống còn là thẩn thơ...

Sa Đéc. Đồng Tháp
22-06-2019