Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2019 11:14, số lượt xem: 105

Tặng ba Hà!

Hôm nay hai sáu tháng ba
Con múa dân vũ thiệt là vui say
Múa xong mỏi mệt chân tay
Ba con vô rước “bái bai” sân trường!

Con về đang lúc trên đường
Làm thơ lại nhớ ngôi trường con yêu!

Sa Đéc. Đồng Tháp
26-03-2019