Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2019 21:30, số lượt xem: 56

Thầy dặn rằng... rằng thầy dặn rằng,
Rằng rằng thầy dặn nhớ lời răn...
Làu làu trò thuộc lời thầy dặn:
“Việc thiện lo làm, chớ nói năng!”

Sa Đéc. Đồng Tháp
21-04-2019