Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2019 13:38, số lượt xem: 76

Ta say ta mới là ta?
Hay khi ta tỉnh thì ta mới là?
Say và tỉnh chẳng là ta
Ta từ ảo mộng bước qua cuộc đời
Trần gian ta mãi mê chơi
Ta say quên mất đường về quê ta

Sa Đéc. 2018