Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2019 22:36, số lượt xem: 91

Ta yêu nhất bây giờ màu đỏ thắm
Trên nụ hồng chớm nở cánh hoa xinh...
Em đón nhận mắt môi cười một lượt
Trao hoa rồi ta mím miệng làm thinh!

Sa Đéc. Đồng Tháp
03-05-2019