15.00
Đăng ngày 30/05/2019 08:25, số lượt xem: 107

Chiều về qua ngõ nhà anh
Vắng người em ngó mái tranh nghiêng nhiều
Khép hờ cánh cửa liêu xiêu
Áo phơi bờ dậu nắng chiều chưa khô...

Cô đơn chiếc áo vải thô
Thâm kim bạc nắng nhuộm mồ hôi anh...
Lòng nào chẳng nghĩ cho đành
Xót cay sống mũi, mắt dành lệ thương!

Cái lu cũ nước mưa thường
Ai qua có khát lỡ đường uống chơi
Thương anh nhiều lắm anh ơi
Đêm nằm toan tính rối bời ruột gan...

Này mua áo mới mấy ngàn?
Mái tranh sắp dột... nhẫn vàng đủ chăng?
Cái lu in vết nhọc nhằn...
Lo anh chẳng nhận, bảo rằng “thôi đi!”

Tâm tình em anh khắc ghi
Tấm lòng thông cảm đâu gì quý hơn!
Đông về mùa sắp lạnh hơn
Em ơi dành dụm phòng cơn trở trời...

Sa Đéc. Đồng Tháp
29-05-2019