15.00
Đăng ngày 17/03/2019 01:54, số lượt xem: 108

Sáng mua vé số vài tờ
Chiều vui mong đợi đến giờ dò chơi
Hên xui chưa biết ai ơi
(Nhưng thường hên ít, số đời lắm xui!)

Ở đời hy vọng cũng vui
Chiều nay độc đắc anh nuôi con nào?
Ai ơi chớ ỷ tài cao
Hơn thua phần số trúng vào không thôi!

Bao phen đời số trật rồi
Lẽ nào bĩ cực chẳng hồi thái lai?
Nhớ câu: “khổ tận cam lai”
“Có công mài sắt, có ngày nên kim”

Số nào xổ trúng mà tìm?
Tăng phần an ủi mua thêm mấy tờ!
Người tìm số, số làm ngơ
Số tìm người mới bất ngờ trúng to!

Phần may phước lộc trời cho,
Rủi thì mỗi bữa cũng dò vui chơi...
Trúng xài tiền bạc thảnh thơi,
Trật thì hy vọng đổi đời chiều mai!

Sa Đéc. Đồng Tháp
14-03-2019