Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/02/2019 05:47, số lượt xem: 110

Sáng nghe tiếng chổi quét sân
Của cô hàng xóm mấy lần quét qua
Ý cô muốn sạch sân nhà
Quét rồi cây lại rơi ra lá vàng...

Có anh hàng xóm trông sang
Tiếc thương từng chiếc lá vàng rụng rơi...
“Giữ nguyên đừng quét em ơi
Sân đầy lá mới tuyệt vời nên thơ!”

Ngó anh hàng xóm mộng mơ
Ta nhìn ta lại bây giờ tỉnh chăng?
Thì thầm gió bảo ta rằng:
-Sáng nay có một ta thằng ngu ngơ!

Ngó cô hàng xóm, ta ngờ
Sân ta đầy lá bao giờ quét xong?
Tâm tư tưởng ở mênh mông
Sáng quay nhìn lại chất chồng lá khô...

Sa Đéc. Đồng Tháp
Mùng 8 tháng giêng, Kỷ Hợi
(12-02-2019)