15.00
Đăng ngày 18/01/2019 13:46, số lượt xem: 123

Ngó qua ô cửa kiêu sa
Thấy cô áo đỏ thướt tha sân trường
Bồi hồi nhớ phượng yêu thương
Một thời áo trắng mình thường cho nhau...

Sa Đéc. 2018