25.00
Đăng ngày 28/04/2019 21:10, số lượt xem: 87

Ta van em xin thôi màu đỏ áo
Hạ ngợp trời phượng đỏ đã tràn cây!
Em thấy đó đỏ buồn rơi khắp phố
Ta sợ rồi màu đỏ phượng chia tay...

Sa Đéc. Đồng Tháp
17-04-2019