Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2019 08:39, số lượt xem: 38

Sáng xem tự điển
Gặp từ “nhớ nhung”
Là nhớ da diết
Nhớ đến khôn cùng...

Giờ anh mới biết
Đã từng nhớ nhung
Yêu người tha thiết
Mơ trọn tình chung!

Giờ anh mới biết
Tự điển không ghi
Nhớ nhung là bởi
Ôm mối tình si

Muôn trùng cách biệt
Kẻ ở người đi
Vô vàn nuối tiếc
Cuộc tình chia ly...

Em đâu có biết
Hết nỗi sầu bi
Nhớ nhung nghĩa đó
Tự điển không ghi!

Sa Đéc. Đồng Tháp
27-07-2019