Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2019 10:01, số lượt xem: 62

Ô hay ta lại nhớ chiều
Chiều nay ta nhớ nhiều chiều hôm qua
Một ngày thôi cách bao xa?
Ngoái trông trống vắng bao la nghìn trùng!
Thời gian đi chẳng ngại ngùng
Em đi để lại não nùng cho ta...

Chiều nay ta nhớ chiều qua
Chiều mai ta nhớ nữa là chiều kia...

Sa Đéc - Đồng Tháp. 2018