15.00
Đăng ngày 18/01/2019 10:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Thanh Khê (Nguyễn Thanh Hà) vào Hôm kia 20:58, số lượt xem: 144

Ô hay ta lại nhớ chiều
Chiều nay ta nhớ nhiều chiều hôm qua
Một ngày qua cách bao xa?
Ngoái trông trống vắng bao la nghìn trùng!
Chiều trôi về bến vô cùng
Bóng mây bóng nắng trùng phùng bao la...

Chiều nay ta nhớ chiều qua
Chiều mai ta nhớ nữa là chiều kia...

Sa Đéc - Đồng Tháp. 2018