23.00
Đăng ngày 23/01/2019 16:29, số lượt xem: 117

(Lời người xa quê)
“Ta từ xa cách quê hương
Nhớ mùi hủ tiếu vô thường khói thơm...”


Ai về Sa Đéc xuân nay
Xin cho ta nhắn gửi vài nhớ thương!
Xa quê ta nhớ con đường
Nhớ cây cầu sắt xưa thường đi qua
Nhớ làng bột, nhớ làng hoa
Sa giang ta nhớ hiền hoà sông quê...
Nhớ chùa Hương với Kim Huê
Nhớ cầu Sa Đéc đường về Nàng Hai...

Ai về Sa Đéc xuân nay
Xin cho ta nhắn gửi vài nhớ thương!
Ta từ xa cách quê hương
Nhớ mùi hủ tiếu vô thường khói thơm...

Sa Đéc. 23-01-2019