15.00
Đăng ngày 15/02/2019 05:33, số lượt xem: 184

Nhà anh yếu ớt em à
Gió lùa tốc mái đêm qua nửa chừng
Cũng may là gió mùa xuân
Một cơn thân viếng chào mừng nóc bay!

Nóc nhà trống trải cũng hay
Tháng giêng mười một trăng nay chưa tròn,
Ôi sao yêu quá trăng non
Ánh vàng lí lắc khuya còn ghé chơi!

Nhà anh yếu ớt em ơi
Cô đơn nhưng ngại chẳng mời em sang...
Đêm xuân giấc ngủ mơ màng
Khuya nhờ gió rủ trăng vàng đùa vui!

Sa Đéc. Đồng Tháp
11 tháng giêng, Kỷ Hợi
(15-02-2019)