24.50
Đăng ngày 23/01/2019 21:39, số lượt xem: 125

Nhà em ở cạnh sông Tiền
Tường cao, ngói đỏ mái hiên lợp vàng...
Đoạn này chẳng có đò ngang
Không sang anh ngại mấy ngàn tiền xe?

Em ơi nói nhỏ em nghe
Thương em đâu ngại tàu xe xa gần...
Chưa sang... vì nợ số phần
Nhà anh ở cuối rạch Bần khổ tâm!

Sa Đéc. 23/01/2019