Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2019 05:12, số lượt xem: 142

Đêm qua chờ ngắm trăng lên
Bên song cửa sổ ngủ quên giấc dài
Trăng tàn ta vẫn chưa hay
Bơ vơ cơn gió qua đây thì thầm...

Gió ru bài hát nghìn năm:
“Trăng tròn rồi khuyết... ai nằm ngủ mê?
Chiêm bao có nhớ lối về?
Đá vàng ai lỗi hẹn thề tóc tơ...”

Trong đời ta thức hay mơ?
Ngủ quên một giấc bất ngờ tỉnh ra
Hư không ai gọi tên ta?
Mở bừng con mắt ra ta gọi mình!

Sa Đéc. Đồng Tháp
19-02-2019