15.00
Đăng ngày 09/05/2019 22:38, số lượt xem: 97

Ôi màu trắng áo xưa em có phải?
Lạc về đây hoà trắng Ngọc lan say!
Trắng ám ảnh lòng đêm đôi mắt thức
Hương nhẹ nhàng mà ray rứt lòng ai...

Sa Đéc. Đồng Tháp
07-05-2019