Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2019 14:47, số lượt xem: 69

Mây hay núi? Biển hay mây?
Giống nui uy nghi, sóng biển đầy
Chớp mắt núi tan và sóng lặng
Ta về không núi cũng không mây!

Sa Đéc. 2018