15.00
Đăng ngày 18/01/2019 14:47, số lượt xem: 173

Mây hay núi? Biển hay mây?
Giống nui uy nghi, sóng biển đầy
Chớp mắt núi tan và sóng lặng
Ta về không núi cũng không mây!

Sa Đéc. 2018