25.00
Đăng ngày 25/06/2019 08:10, số lượt xem: 87

Nợ em muôn triệu vạn nghìn
Lâu rồi chưa trả ân tình nặng vay
Cho anh em chẳng hẹn ngày
Chẳng đòi anh trả đến nay nợ nhiều...

Nợ nần chưa kể thương yêu
Tính sao cho đủ bao nhiêu đá vàng?
Lại thêm nợ triệu nợ ngàn
Nợ em từ độ em mang u sầu!

Chữ duyên mình gặp ban đầu
Chắc gì giữ được bền lâu suốt đời
Em cho anh nợ không lời
Tơ duyên dẫu đứt, em ơi nợ còn!

Sa Đéc. Đồng Tháp
25-06-2019