Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2019 14:50, số lượt xem: 152

Xin nói thật một lần cho em hiểu
Rằng tôi đâu có muốn nhớ em đâu
Tại nỗi nhớ tự ùa vào tâm tưởng
Vỡ đê lòng chẳng đắp được từ lâu!

Đừng ái ngại vì em không đáp lại
Chuyện tình đâu miễn cưỡng, có gì vui?
Em cứ rẽ vì đường em lối khác
Bận lòng gì tôi đứng lại mình tôi...

Tôi đâu muốn yêu em, xin nói thật,
Chẳng muốn yêu hai bím tóc trên vai...
Đời nếu có “thuốc quên em” tôi uống
Để tỏ rằng tôi nói thiệt hôm nay!

Sa Đéc. 2018