Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2019 12:37, số lượt xem: 110

Tết người mai nở tuyệt vời
Tết ta mai chỉ lá mời gió đưa...
Đời ta xuân đến hay chưa?
Mai ta bông giả vàng thừa chơi xuân!

Sa Đéc. Mùng 1 Tết Kỷ Hợi