15.00
Đăng ngày 28/04/2019 21:41, số lượt xem: 98

Mong hè nghỉ học xả hơi
Một năm bút mực đã đời ngón tay
Nặng nề sách vở chán thay!
Hè về nghỉ học hỏi ai chẳng mừng?

Em vui nhất lớp không chừng?
Nhìn em ánh mắt tưng bừng lộ ra
Ngày mai mới nghỉ hè mà?
Em vui chi sớm cho ta buồn thừa...

Sa Đéc. Đồng Tháp
22-04-2019