Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/02/2019 12:35, số lượt xem: 87

Nhà người mai trổ vàng bông
Nhà mình nay Tết có không mai nào?
Mai toàn nụ lá lên mau
Gió qua lất phất mai chào xuân chơi...

Sa Đéc. Đồng Tháp
30 Tết Kỷ Hợi