Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 28/04/2019 20:59, số lượt xem: 127

Kiến con chán học, ham chơi
Tham quan thế giới tuyệt vời lắm đây!
Nghĩ rồi trốn học một ngày
(Hôm nay thầy dạy đến bài màu xanh...)

Tối về mẹ hỏi học hành
“Mẹ ơi con đã hiểu rành thế gian
Chẳng xanh, chẳng đỏ, chẳng vàng
Chính con thấy rõ thế gian màu hồng!”

Thì ra nó trốn học xong
Cả ngày quanh quẩn lòng vòng khóm hoa
Màu hồng hoa nở kiêu sa
Thế gian trong mắt kiến ta tuyệt trần!

Hôm sau nó trốn học vần
Chơi xa chút nữa đến gần bờ ao
Cá rô đang đói cồn cào
Chực chờ nhảy đớp ngọt ngào mồi ngon!

Trong cơn nguy khốn mất còn
May sao kiến mẹ kéo con xa bờ
Thì ra kiến mẹ từng giờ
Âm thầm bảo vệ bất ngờ cứu nguy!

“Thế gian vốn chẳng đường đi
Con ơi người chọn lối đi thành đường
Trường đời, trường học cũng trường
Thế gian màu chẳng có thường hồng đâu!”

Sa Đéc. Đồng Tháp
28-04-2019