11.00
Đăng ngày 03/08/2019 08:52, số lượt xem: 55

Phải chi chẳng mến yêu nhau
Phải chi từ thuở xa nào không quen
Phải chi ngăn cách sang hèn
Phải chi anh chẳng có em trong lòng...

Đằng này cũng nhớ cũng mong
Tiếc rằng ngày trước mình không hẹn hò
Muộn màng gặp để buồn cho
Lỡ làng bến cũ con đò tình duyên...

Đâu còn tuổi mộng hồn nhiên
Bây giờ trăm mối ưu phiền giăng tơ...
Thà đừng gặp, để còn chờ
Còn quên tuyệt vọng, còn mơ chung tình!

Đời buồn trôi với lặng thinh
Phải chi anh vẫn một mình đơn côi...
Gặp nhau muộn quá anh ôi
Đò tình đã lỡ chuyến rồi còn đâu!

Sa Đéc. Đồng Tháp
Cuối tháng 7, ngày 31, 2019