11.00
Đăng ngày 03/08/2019 08:27, số lượt xem: 44

Ta lênh đênh kiếp lục bình
Bạn cùng bèo nước đậm tình trời mây
Phiêu du qua chuyến đời này
Mênh mông gió mộng sông dài chiêm bao...

Thăng trầm mấy bận ôi chao
Mùa dâng nước lũ ta cao hơn người
Được thời danh lợi ở đời
Trớ trêu ta chẳng thảnh thơi tâm hồn!

Gặp mùa nắng hạn dập dồn
Dòng sâu nước rút cát cồn cạn khô
Đời vui dừng bước giang hồ
Bến bờ bám rễ mơ cô nhân tình...

Phận ta ta biết phận mình
Dầu cao thấp cũng lục bình nổi trôi
Đẹp mùa hoa tím chung đôi
Hơn ai thi sĩ mồ côi cuộc tình!

Sa Đéc. Đồng Tháp
25-07-2019