Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/04/2019 09:04, số lượt xem: 88

Đương cơn hoạn nạn gặp nhau
Nông dân, thầy giáo cùng vào nơi đây
Quen nhau Bệnh viện cũng hay
Cùng nuôi vợ bệnh mấy ngày thêm thân!

Anh Tư chính hiệu nông dân
Ở ngay chẳng chịu nói gần nói xa
Đêm nay anh kể thật thà
Chuyện anh trả vợ thì ra như vầy:

“Cưới nhau mười mấy năm chầy
Vợ tôi bệnh hết bệnh này bệnh kia
Bạn bè, thân thích sẻ chia
Giúp tiền, giúp gạo, sớm khuya chuyện trò...”

“Mọi người sau đó nhỏ to
Khuyên tôi đem vợ trả cho nhẹ đời:
-Bệnh gì hàng mấy năm trời
Hãy đem trả vợ cho về mẹ cha...”

“Cũng là một kiếp người ta
Ai đâu muốn bệnh, chẳng qua số phần
Tuy nghèo tôi khổ nông dân
Thưa anh, nói thiệt tôi cần vợ tôi!”

“Cần vì duyên nợ định rồi
Cần vì tình nghĩa từ hồi yêu nhau
Lại thương vợ hay ốm đau
Gừng cay muối mặn lẽ nào tôi quên!”

“Đêm ngày tôi nguyện ơn trên
Sông kia dù cạn, lòng bền sắt son
Ai đừng khuyên bỏ vợ con
Xin thưa dù khổ mà tròn nghĩa nhân...”

Lời anh chất phát nông dân
Lòng anh thương vợ vạn lần những ai...
Nông dân thầy giáo đêm nay
Anh cho tôi trọn một bài học thêm!

Đêm 03-04-2019
Bệnh viện Cần Thơ