25.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 24/06/2019 02:48, số lượt xem: 147

Người đời cho mối tình đầu
Là tình đẹp nhất ai đâu sánh bằng!
Em ơi, em có biết chăng
Mối tình đầu đó, thưa rằng, anh chưa!

Ô hay em lại nghi ngờ:
“Với anh em chẳng bao giờ tin đâu!”
“Lẽ nào không có tình đầu?”
“Lẽ nào anh chẳng gieo sầu cho ai...”

Tình đầu phải có một hai
Tiếp sau ba bốn năm dài đến khi
Cuối cùng kết cuộc tình si
Đem ra so sánh nhất nhì ba tư...

Lòng anh duy nhất kể từ
Trao em tình trọn chẳng dư cuộc nào!
Chẳng trước cũng chẳng tình sau
Nên anh không có tình nào đầu tiên!

Sa Đéc. Đồng Tháp
24-06-2019