Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2019 10:14, số lượt xem: 85

Cùng người trò chuyện đôi câu
Chao ôi ý hợp tâm đầu là đây!
Nói tháng người biết ý ngày
Nói nông nói ngắn hiểu dài hiểu sâu...

Người cười ta biết người đau
Lặng thinh ánh mắt lao xao trong lòng!
Nói có người hiểu luôn không
Chối từ ngoài mặt thuận lòng đâu đâu...

Vài câu ý hợp tâm đầu
Không duyên chắc cũng nợ nhau chăng là
Giận hờn xí xoá cho qua
Ai đi trách móc người xa lạ người!

Sa Đéc. Đồng Tháp
21-07-2019