Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2019 01:35, số lượt xem: 62

Thơ đã hết rồi lòng trống trải
Mây bay nước cứ mặc tình trôi
Lá rơi hoa rụng khôn níu lại
Thì bấy nhiêu lời vẫn thế thôi!

Sa Đéc. Đồng Tháp
08-03-2019