15.00
Đăng ngày 13/07/2019 20:36, số lượt xem: 72

Anh thề nếu có kiếp sau
Hận em anh hận em vào trong tim
Hận em nhiều kiếp hận thêm
Hận em anh quyết sẽ tìm cho ra!

Hận em anh hận em là
Gặp em anh tuổi hơn ba mươi rồi
Cuộc đời ngắn ngủi than ôi
Yêu thương sao chẳng gặp hồi mới sinh!

Cho dài thêm nữa cuộc tình
Cho gần thêm nữa chúng mình lứa đôi
Cho cùng ngủ giấc chung nôi
Chung mơ chung mộng chung đôi chung tình!

Dẫu yêu muôn kiếp vạn nghìn
Chắc gì được gặp cho mình kiếp sau?
Dân gian bảo hễ hận nhau
Oan gia ngõ hẹp gặp vào thiên thu...

Sa Đéc. Đồng Tháp
07-06-2019