35.00
Đăng ngày 23/06/2019 09:05, số lượt xem: 88

Em có biết hạ về mang nỗi nhớ?
Từ em đi cây cành lá buồn theo
Trông hơi gió trưa hạ vàng khắc khoải
Chờ mưa qua chiều hớt hải chim chiều...

Hoa phượng nở bao lần em không nhớ?
Chân trời xa mây trắng có bay qua
Ta bắt gặp mấy lần màu mây khóc
Mùa không em trường tan học đời ta...

Cây phượng cũ vươn dài cành ngóng đợi
Con ve xưa lời câm lặng từ lâu...
Chợt hạ gọi mùa tâm tình thức dậy
Nhớ ai nhiều ai có biết gì đâu...

Hạ lại về rồi em nhớ ta?
Phượng buồn từng đợt rụng bông hoa
Bây giờ hơn nửa chừng tháng sáu
Em lại chưa về, hạ sắp qua...

Sa Đéc. Đồng Tháp
19-06-2019