25.00
Đăng ngày 25/02/2019 06:56, số lượt xem: 152

Ôi chao vui quá hôm nay
Vui hơn tất cả vui ngày hôm qua!
Bình minh vừa mở mắt ra
Nghe trong hơi thở còn ta yêu người...

Sa Đéc. Đồng Tháp
25-02-2019