15.00
Đăng ngày 25/02/2019 18:12, số lượt xem: 136

Giọt mưa cũng như đời người
Rơi đâu rồi cũng tan về hư vô!
Được mùa tràn ngập sông hồ
Gặp khi nắng hạn cạn khô cuộc đời...

Sa Đéc. Đồng Tháp
25-02-2019