Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/01/2019 14:32, số lượt xem: 98

Gió bấc non rồi gió bấc già
Suốt mùa đông lạnh thấu lòng ta!
Chờ ai đan áo bao mùa rét
Gió bấc về khuya lạnh thiệt là...

Sa Đéc. 2018