44.00
Đăng ngày 05/06/2019 06:25, số lượt xem: 126

Hạ lại về rồi cố nhân ơi
Phượng nở tràn cây đỏ ngập trời
Gió lùa mây trắng bay tà áo...
Ta nhớ thương nhiều cố nhân ơi!

Muốn viết cho nhau kể tâm tình
Còn ai đâu nữa gửi đưa tin?
Người đi xa vắng ôi ta nhớ
Hạ khóc vô ngần giữa lặng thinh!

Hạ thật về rồi cố nhân ơi
Buồn xưa chưa cạn, nhớ chưa vơi!
Con ve năm cũ giờ câm lặng
Biết nói thêm gì cố nhân ơi?

Sa Đéc. Đồng Tháp
01-06-2019