Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2019 06:28, số lượt xem: 84

Chai dầu em tặng cho anh
Nước xanh anh giữ để dành sức chơi
Phòng khi trái gió trở trời
Mưa chiều nắng sớm cuộc đời biển dâu...

Đêm qua anh phát nhức đầu
Nghe tin em sắp qua cầu sang ngang
Dầu cay mắt lệ chứa chan
Dầu em anh sức bàng hoàng cơn đau...

Sa Đéc. Đồng Tháp
03-06-2019