15.00
Đăng ngày 18/01/2019 13:26, số lượt xem: 87

Hăm sáu năm gặp lại người
Còn nguyên vẹn nét trang đài lung linh!
Hỏi rằng: em có gia đình?
“Anh ơi em ở một mình đơn côi”
Hỏi em: em nhớ gì tôi?
“Anh ơi nói thiệt lâu rồi em quên”
“Chẳng nhớ họ, chẳng quen tên”
“Em không biết có anh trên cuộc đời...”

Hăm sáu năm... bấy nhiêu lời
Em gom buồn đủ cả đời cho ta...

Sa Đéc. 2018