Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2019 18:46, số lượt xem: 99

Em lên tỉnh học xa quê
Ít tiền em chẳng đủ thuê riêng nhà
Bạn bè mấy đứa chia ra
Ở chung tuy chật nhưng mà đông vui!

Quán hàng chẳng dám tới lui
Cơm nhà cùng nấu ngọt bùi sẻ chia...
Nhớ quê tâm sự đêm khuya
Đôi khi nhớ mẹ đầm đìa lệ rơi...

Chuyện tình... chẳng dám anh ơi,
Em còn lo học lo đời ngày mai...
Em giờ chẳng dám yêu ai
Thương em anh đợi tương lai ra trường!

Sa Đéc. Đồng Tháp
23-02-2019