15.00
Đăng ngày 23/06/2019 08:51, số lượt xem: 69

Chiều buồn chàng có hay chăng?
Lơ thơ mây xám về giăng chân trời
Cành khô chẳng chiếc lá rơi
Bơ vơ cơn gió qua đời lặng câm...

Đêm buồn mắt ướt mưa dầm
Ơi chàng có biết đêm thầm nhớ ai?
Phải đâu đá nát vàng phai
Phải đâu muối mặn gừng cay phụ phàng...

Em buồn chàng biết chăng chàng?
Gặp nhau chi đã muộn màng chàng ôi!
Dòng xưa nước chảy hoa trôi
Cầu duyên lỡ nhịp đứt rồi đường tơ...

Gặp người quân tử em mơ
Buồn cho duyên phận bây giờ rẽ đôi...
Thương nhau thì đã thương rồi
Chàng ơi khó mở đôi môi thành lời!

Sa Đéc. Đồng Tháp
17-06-2019