33.67
Đăng ngày 23/07/2019 10:11, số lượt xem: 63

Em đùa em có vui chăng?
Chơi trò đám cưới bảo rằng em đi
Theo chồng bỏ kẻ tình si
Áo hoa rạng rỡ nhu mì em xinh!

Em vui, bao kẻ buồn tình
Em đùa như thật ai nhìn chả đau!
(Như anh đâu hẹn yêu nhau
Vậy mà mấy bữa buồn dào dào dâng...)

Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Em đùa thế cũng có phần hay hay
Em xinh đâu có thua ai
Diện qua áo cưới cho dài mộng mơ!

Sa Đéc. Đồng Tháp
22-07-2019