Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/03/2019 01:00, số lượt xem: 74

Em bảo hết yêu anh
Mình chia tay nhau nhé
Luyến lưu nhau đời sẽ
Hao phí một xuân xanh!

Em bảo không giận anh
Chỉ tuổi mình không hạp
Khắc nhau từ con giáp
Nên tình sớm mong manh...

Em bảo anh nhà tranh
Ruộng đồng nghèo yêu khổ...
Anh đi về đi anh
Trái tim em hết chỗ...

Và xa nhau từ độ
Anh tin thật lời em!
Em khóc biết bao đêm
Anh ơi em nói dối...

Sa Đéc. Đồng Tháp
20-03-2019