25.00
Đăng ngày 28/04/2019 22:12, số lượt xem: 148

Có con chuột cống tên Lang
Đào tường khoét vách thuộc hàng thượng lưu
Chuyên môn ăn tạp cho dù
Nông dân khổ sở thất thu mùa màng...

Một hôm nó lén đào hang
Khoét tròn cái lổ bò ngang nó vào
Trong kho gạo trắng phau phau
Nó nhai ngấu nghiến khác nào nhai xương...

Rủi ro động tịnh bất thường
An tâm cái lổ có đường rút lui
Nó xem ăn tạp làm vui
Suốt đời lén lút trốn chui chẳng màng...

Ăn tham bụng bự chang bang
Trong kho đương lúc mèo hoang tìm mồi
Chuột ta cố sức một hồi
Chung vào cái lổ than ôi chẳng vừa

Lúc vào cái lổ nó chừa
Chỉ tròn cái bụng lúc chưa ăn nhiều
Hỡi ôi cái bụng phì nhiêu
Đầu chui vướng bụng nó tiêu cuộc đời...

Chuyện rằng con chuột ai ơi
Ăn tham lén lúc hết thời thoát đâu...

Sa Đéc. Đồng Tháp
17-04-2019