11.00
Đăng ngày 03/08/2019 08:45, số lượt xem: 51

Mình đây sở thích chung nhau
Nết ăn nét ở chỗ nào khác đâu!
Hợp nhau từ lúc bắt đầu
Gặp nhau trao đổi vài câu chuyện đời...

Chung nhau trong ý ngoài lời
Vui buồn hội ngộ một hơi thở dài
Đường đời bước cũng trần ai
Mấy phen sóng gió hình hài tả tơi...

Chung yêu lấp lánh sao trời
Mây tan gió lặng bóng đời phù du...
Lệ nguồn chung cõi thiên thu
Về trong nước mắt đền bù cơn đau!

Mình còn nhiều nỗi chung nhau
Chỉ riêng mỗi một tình trao khác người
Chung tình hai đứa hai nơi
Đường trần mình chẳng một đời chung đôi...

Sa Đéc. Đồng Tháp
02-08-2019