Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2019 08:44, số lượt xem: 48

Ngó qua bờ dậu nhà ai
Tường cao kín cổng chì gai hàng rào
Phận nghèo tớ chẳng dám vào
Ngại chi người sắm tường bao quanh nhà?

Tình cờ tớ chỉ ngang qua
Thấy chuồn chuồn đậu trước nhà buồn hiu
Lẽ nào lòng tớ chẳng xiêu
Nên tớ chỉ ghé mến yêu chuồn chuồn!

Phận mình tớ nhớ luôn luôn
Dám đâu nhan sắc mơ tuồng yêu đương
Cho dù trong dạ có thương
Tớ đây vẫn nhớ vách tường hèn sang...

Thiệt lòng tớ chỉ đi ngang
Song nghe ai hát tình tang chạnh buồn
“Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay....”

Sa Đéc. Đồng Tháp
14-06-2019